Bộ cân cam động cơ BMW JTC 4117

Mã sản phẩm: JTC-4117

Thương hiệu:  

Được thiết kế đặc biệt để cố định và xoay trục cam ở vị trí TDC chính xác.

Công cụ giữ 4117-7 được thiết kế để giữ trục cam, để xoay bulông trung tâm.

Áp dụng: động cơ BMW N63.