Bộ cân cam BMW Mini Cooper W10 W11

Mã sản phẩm: ART-W1011

Thương hiệu:  

Được thiết kế để cố định trục cam ở vị trí TDC.
Sử dụng bộ dụng cụ để tháo và lắp trục cam.

Mã động cơ áp dụng: 

EJD, W10B16AA, W10B16BA, W11B16BA

Mã tool OEM: 118240, 118250, 118370

Dòng xe áp dụng:

2002-06 Mini Cooper Coupe – R50 chassis – W10 engine
2005-08 Mini Convertible regular – R52 chassis – W10 engine
2005-08 Mini Convertible Cooper S – R52 chassis – W11 engine
2002-06 Mini Cooper S Coupe – R53 chassis – W11 engine

Bộ dụng cụ bao gồm:

A. Tấm đặt trục cam
B. Giá hỗ trợ đỡ động cơ
C. Dụng cụ giữ bộ căng
D. Ốc m12x20
E. Ốc 12×60