Dụng cụ thăm nhớt hộp số CVT xe Luxgen JTC 4594

Mã sản phẩm: JTC-4594

Thương hiệu:  

Công cụ này được thiết kế để đo mức dầu của hộp số CVT dòng xe LUXGEN.
Chiều dài hiệu quả: 242mm.
Phạm vi mức dầu khuyến nghị: 212 ~ 230mm