Đồng hồ kiểm tra áp suất ngược của khí thải JTC 1520

Mã sản phẩm: JTC-1520

Thương hiệu:  

Cho phép kỹ thuật viên kiểm tra áp suất ngược của khí thải thông qua cảm biến oxy.
Đầu chuyển thích hợp cảm biến oxy gồm ren M12 và M18.
Đồng hồ đo kích thước 2-1/4″ đặc biệt với bộ phận bảo vệ bằng cao su
Nó có hai thang màu: thang bên trong hiển thị các giá trị bằng bar, thang bên ngoài tính bằng psi.
Ở thang đo bên trong, các phép đo được thực hiện ở chế độ không tải, ở bên ngoài – ở tốc độ 2500 vòng / phút.