Đồng hồ đo lưu lượng nhớt Samoa 365300

Mã sản phẩm: Samoa-365300

Thương hiệu:  

Tay bơm nhớt hiển thị số

Cài đặt được số lượng bơm theo ý muốn