Cần siết lực đảo chiều 1/2″ JTC 3604

Mã sản phẩm: JTC-3604

Thương hiệu:  

Thiết kế đầu mỏng để thao tác vào khu vực làm việc chật hẹp.

Cần đảo ngược được thiết kế để thao tác nhanh bằng một tay.

Đầu khẩu: 1/2 inch

Chiều dài: 248mm

Trọng lượng: