Bộ loe ống đồng JTC 5633

Mã sản phẩm: JTC-5633

Thương hiệu:  

Bao gồm các chi tiết sau:

Bộ giữ :  1/8 “, 3/16”, ¼ “, 5/16”, 3/8 “, 7/16”, ½ “, 5/8”, ¾ “ống đường kính ngoài

Bộ ép : 3/16 “, ¼”, 5/16 “, 3/8”, ½ “, 5/8”, ¾ “ống đường kính ngoài.

Dụng cụ cắt : 1/8 “ – 1 1/8”

Trọng lượng: 1.6kg