Bộ dụng cụ sửa chữa ren JTC 3916

Mã sản phẩm: JTC-3916

Thương hiệu:  

Bao gồm 15 chi tiết:

07 khuôn tạo ren trong

07 khuôn tạo ren ngoài

01 dũa ren quy cách: 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00

Khuôn tạo ren quy cách: 6 x 1.00, 8 x 1.25, 10 x 1.25, 10 x 1.50, 12 x 1.25, 12 x 1.50,12 x 1.75

Trọng lượng :