Bộ dụng cụ sửa chữa 65 chi tiết C065A

Mã sản phẩm: C065A

Thương hiệu:  

Bộ dụng cụ bao gồm:
Bộ đầu bit 20 cái gồm :
– Đầu vít pake : S2PH0, S2PH1, S2PH2, S2PH3, S2PZ1, S2PZ2, S2PZ3
– Đầu vít dẹp : N03, N04
– Đầu vít lục giác : H3, H4, H5, H6
– Đầu vít lục giác sao : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
* 01 cây vít pake PH2 dài 210mm
* 01 cây vít dẹp N06 dài 210mm
* 01 cây vít đầu ¼” dài 210mm
* 01 mỏ lếch dài 200mm, khoảng mở 0-25mm
* 01 kìm tổ hợp 8” dài 180mm
* 01 kìm nhọn dài 6” 165mm
* 01 thước kép 3m
* 01 búa : 1 đầu tròn, 1 đầu nhổ đinh dài 280mm
* Bộ lục giác 9 chi tiết : 1.5mm – 10mm
* 01 cần xiết tự động ½” dài 250mm
* 01 lắc léo ½”
* 01 thanh nối ½” dài 125mm
* 02 tuýt mở bugi ½” : 16mm, 21mm
* 14 tuýt ½” gồm : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 24, 28, 30, 32mm
* 09 cờ lê 1 đầu miệng, 1 đầu vòng : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
– Hộp nhựa đựng