Bộ cân cam xe Fiat Alfa Romeo

Mã sản phẩm:

Bộ công cụ toàn diện này cho phép thực hiện việc câm cam đúng vị trí khi đại tu hoặc thay thế trục cam, thay dây curoa cam, puly tăng đơ, thay ron quilat, các bạc đạn đỡ dây curoa, …

Bộ cân cam áp dụng cho các xe:

– Fiat: GAC Trumpchi 1.4/1.6/1.8/2.0L

– Alfa Romeo Twin Spark:

1.4/1.6 16V Engines; 145/146/147/155/156 (96-10),

1.8 16V Engines; 145/146, (96-01), 155/156 (96-06), Spider/GTV (98-05),

2.0 16V Engines; 145/146 (96-01), 147 (01-10), 155/156 (95-02), 166 (98-07), Spider/GTV (96-05)

Mã động cơ:

1.4/1.6 – 321.02, 321.03, 321.04, 335.03, 676.01

1.8/2.0-  323.01,   672.04,   162.01,   323.10,   671.06,   322.01,   671.02,   322.05, 341.03, 363.01

Sử dụng cho: Purple; 1.4, 1.6, Blue; 1.8, 2.0

Bộ sản phẩm gồm:

01 cặp cân chỉnh trục cam

Dụng cụ căng đai

Dụng cụ cân bằng trục