Bộ cân cam Renault Nissan JTC 6695

Mã sản phẩm: JTC-6695

Thương hiệu:  

Sử dụng để điều chỉnh vị trí thời gian trục cam và trục khuỷu.
Áp dụng: Động cơ xăng cam kép Renault & Nissan 1.4, 1.6, 2.0, 2.5 và 3.5 lít.
Số RM: MOT 2019, 919-02, 1431, 1716