Bộ cân cam LandRover Volkswagen Citroen Fiat Ford Peugeot Isuzu

Mã sản phẩm: ART-AF16

Thương hiệu:  

Bộ công cụ toàn diện này cho phép thực hiện việc câm cam đúng vị trí khi đại tu hoặc thay thế trục cam.

Bộ công cụ đặt thời gian được thiết kế đặc biệt cho động cơ LandRover Volkswagen Citroen Fiat Ford Peugeot Isuzu.

Các dòng xe áp dụng:

VAUXHALL / OPEL: CALIBRA, Omega, Sintra, Vecktra / 1.8 / 2.0
VAUXHALL / OPEL: CALIBRA, Omega, Sintra, Vecktra 1.4 / 1.6
ROVER
SAAB: 900,9000 – 2,5 / 3.0 VAUXHALL / OPEL: CALIBRA, Sintra, Vecktra – 2.5 / 3.0
VW, AUDI, SKODA, SEAT VÀ FORD
Citroen, Fiat và Peugeot
ISUZU: 1.5 / 1.7, VAUXHALL: 1.6 / 1.7