Bộ cân cam Ford Explorer Mustang Ranger Mazda B4000 4.0L

Mã sản phẩm:

Bộ công cụ toàn diện này cho phép thực hiện việc câm cam đúng vị trí khi đại tu hoặc thay thế trục cam.

Bộ công cụ đặt thời gian được thiết kế đặc biệt cho động cơ Ford Explorer Mustang Ranger Mazda B4000 4.0L

Các dòng xe áp dụng:

Ford Explorer 2006-2010 4.0 V6
Ford Mustang 2004-2010 4.0 V6
Ford Ranger 2000-2011 4.0 V6
Land Rover Discovery MK3 2004-2009 4.0 V6

Mã động cơ áp dụng:

1997-2010 FORD EXPLORER 4.0L 245CID SOHC V6, VIN Code “E” , “K”
2001-2005 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4.0L 245CID SOHC V6, VIN Code “E” , “K”
2001-2010 FORD RANGER 4.0L 245CID SOHC V6, VIN Code “E” , “K”
2005-2006 FORD MUSTANG 4.0L 245CID SOHC V6, VIN Code “E” , “K”
1998-2010 MERCURY MOUNTAINEER 4.0L 245CID SOHC V6, VIN Code “E” , “K”
2001-2006 MAZDA B4000 4.0L 4016cc SOHC V6, VIN Code “E”

Mã dụng cụ OEM:

TK428, TK8-20700, 90398S, KT4038S, TS20395F

Bộ dụng cụ bao gồm các chi tiết:

Dụng cụ giữ bánh răng cam
Dụng cụ giữ trục khuỷu
Bộ điều hợp công cụ cầm cam
Công cụ giữ cam
Bộ chuyển đổi dụng cụ giữ bánh răng cam
Công cụ căng xích thời gian
Tuýp tháo ốc bánh răng cam