Bộ cân cam Fiat Opel JTC 4678

Mã sản phẩm: JTC-4678

Thương hiệu:  

Bộ công cụ toàn diện này cho phép thực hiện đúng thời gian của động cơ khi thay dây đai định thời.
Áp dụng: FIAT & OPEL