Bộ cân cam động cơ Citroen Peugeot JTC 4439

Mã sản phẩm: JTC-4439

Thương hiệu:  

Để kiểm tra và đặt trục cam và trục khuỷu ở đúng vị trí TDC.
Áp dụng: động cơ PEUGEOT 208 (2008); Citroen C3 (2012 ~).
Mã động cơ: Máy xăng 1.0, 1.2 VTi: EBO (ZMZ), EB2 (HMZ).
Số OEM: 0109-2A, 0109-2B